Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

İLAN

Ocak 29, 2018

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’deyayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve KuruluşlarındaPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmaktaolan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul veesasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan öninceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişilisteleri aşağıda gösterilmiştir.

 

İlan olunur. 25.01.2018


İLAN
-