Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Av Kılavuzluğu İlanı

Kasım 24, 2016

İLAN

Karaman İl Şube Müdürlüğünce 19-20 Aralık 2016tarihinde av kılavuzluğu eğitimi düzenlenecektir.

“Av kılavuzu” avlağa yakın köy ve belediye halkı ile yerel avcıkuruluşlarından alınan, yaban ve av hayvanını belirlemede avcı ve acentelerebelirli bir ücret karşılığında yardımcı olacak kişi olarak tanımlanmaktadır.

 

Av kılavuzluğu içinbaşvurmak isteyen şahıslardan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlaraçevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariçolmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletinşahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflasgibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmiihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmasuçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak,

şartları aranır.

 

Av kılavuzluğu eğitimprogramı için Müdürlüğümüze başvuracak adaylardan;

a) Başvuru formu (Ek-1),

b) Nüfus cüzdanı ve adrese dayalı nüfus sisteminden ikamet bilgisi,

c) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dairrapor,

ç) Sabıka kaydı,

d) 3 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

f) Verilmesi zorunlu olmayan yabancı dil düzeyini gösterir belge ilebirlikte 16 Aralık 2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmelerigerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederiz.Başvuru Formu

-